Inteligentne opakowania zapewniają przejrzystość w łańcuchu dostaw farmaceutyków

17 września 2021

Ten wpis o inteligentnych opakowaniach pojawił się pierwotnie na blogu Enterprise Matters i został ponownie opublikowany tutaj, aby podzielić się interesującymi osiągnięciami w dziedzinie opakowań.

Podczas gdy przemysł farmaceutyczny i nauki przyrodnicze dążą do celu, jakim jest poprawa jakości życia, muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom. Wprowadzanie na rynek nowych preparatów jest coraz droższe. Konkurencja jest bardzo silna, zwłaszcza ze strony leków generycznych. Ponieważ starzejące się społeczeństwa wymagają więcej opieki zdrowotnej, rządy chcą obniżyć stawki refundacji. Mnożą się przepisy dotyczące zgodności z przepisami. Koszty operacyjne są wysokie.

Nawet łańcuch dostaw farmaceutyków napotyka na przeszkody. Wyzwania związane z produkcją seryjną i logistyką farmaceutyków wymagają stałego monitorowania w takich obszarach jak:

    Niedociągnięcia związane z zarządzaniem datą ważności leków Problemy z podrabianiem leków, które zagrażają jakości opieki Degradacja produktów i wycofywanie ich z rynku.

Przeprojektowanie łańcucha wartości w branży farmaceutycznej

Wiele pracy włożono już w przeprojektowanie farmaceutycznego łańcucha wartości i przekształcenie tych wyzwań w możliwości. Przemysł farmaceutyczny zaadaptował technologie cyfrowe i wdrożył praktyki Przemysłu 4.0. Branża farmaceutyczna poszła w ślady sektora lotniczego i motoryzacyjnego, wykorzystując big data, integrację systemów, chmurę, produkcję przyrostową, AR oraz IoT.

Efektywność i wydajność łańcucha dostaw poprawiła się dzięki automatyzacji hali produkcyjnej, elektronicznym rejestrom partii, systemom ERP i systemom zarządzania magazynem. Wśród zastosowań IoT w łańcuchu dostaw, jednym z przełomowych osiągnięć jest "inteligentne" opakowanie wyposażone w czujniki. Te wbudowane, nadające się do druku urządzenia elektroniczne śledzą produkt wzdłuż łańcucha dostaw aż do użytkownika końcowego.

Do czego służą inteligentne opakowania?

Cyfrowe łańcuchy dostaw wykorzystują "świadomą logistykę" do monitorowania jakości produktów i dostaw z większą widocznością, identyfikowalnością i zgodnością. Informacje te usprawniają monitorowanie jakości, ponieważ inteligentne opakowania mogą dostarczyć szczegółowych informacji o tym, jak obchodzono się z lekami, jak je przechowywano i wysyłano. Wiadomo, czy produkt został upuszczony, poddany działaniu ekstremalnych temperatur lub ciśnienia, czy też w inny sposób niewłaściwie obchodzono się z nim podczas transportu. Analiza ruchu zapasów w czasie rzeczywistym przekazuje dane do centralnego systemu zarządzania magazynem.

Inteligentne opakowania zapewniają wgląd w magazynowanie na żądanie i pomagają zwiększyć efektywność w obszarze, który według badań McKinsey'a odpowiada za 95% kosztów logistyki farmaceutycznej. Na przykład, gdy inteligentne opakowanie monitoruje produkty wrażliwe na temperaturę, generuje alerty w przypadku wystąpienia odchyleń w przechowywaniu.

Nie tylko uszkodzenia przesyłek muszą być bacznie obserwowane. Poważnym problemem jest również fałszerstwo, które można monitorować za pomocą inteligentnych opakowań.

"Fałszerze zagarnęli około jednej trzeciej całego rynku - wartego około 200 miliardów dolarów - i są zamieszani w śmierć nawet miliona ludzi każdego roku z powodu toksycznych lub nieskutecznych leków." (Źródło: NetNames 2015, Counting the cost of counterfeiting).

Widoczność i kontrola logistyki w farmaceutycznych łańcuchach chłodniczych

"Istniejący rynek logistyki i magazynowania w łańcuchu chłodniczym obsługuje produkty o wartości około 260 mld USD. Szacuje się, że 20% tych towarów jest marnowanych podczas wysyłki i transportu." Źródło: Pharmaceutical Commerce

Kontrola warunków łańcucha chłodniczego jest najważniejsza dla produktów takich jak leki biologiczne, które zawierają składniki aktywne o krótszym okresie trwałości. Wymagania dotyczące temperatury muszą być przestrzegane, aby zredukować koszty i odpady wynikające z psucia się produktów, a także aby uniknąć kar pieniężnych lub negatywnego wpływu na markę z powodu zagrożeń dla zdrowia.

Ogólnie rzecz biorąc, opakowania farmaceutyczne przyczyniają się do poprawy jakości produktów, a obecnie pomagają logistykom spełniać wymogi przepisów regulujących sposób transportu i dostarczania leków.